• خط تولید ظروف یک بار مصرف فومی

    توضیحات

    خط کامل تولید ظروف یک بار مصرف فومی

     

    ساخت: کره جنوبی (OH SUNG TECH Co.)

    سال ساخت: ۲۰۰۸