• خط تولید اتصالات لوله

  توضیحات

  خط تولید اتصالات لوله شامل قالب:

   

  زانو بستار ۲/۱ و ۴/۳ –  با قابلیت تعویض ماهیچه – ۴ کویته

  زانو  سایز ۲۰ – ۵ ست

  زانو سایز ۲۵ – ۱ ست

  بوشن ۸ تایی (۶ عدد سایز ۲۰ – ۱ عدد سایز ۲۵ – ۱ عدد تبدیل ۲۰*۲۵)

  پل کوتاه طرح گالوانیزه سایز ۲۰ – ۲ کویته

  پرس سایز ۲۰ و ۲۵ به همراه ۲ قالب ۵ عددی

  سه راهی ۴ حفره ای سایز ۲۰

  سه راهی بافر دنده بستار ۴ حفره سایز ۲۰

  شیر فلکه تک حفره سایز ۲۰

  شیر فلکه دو حفره سایز ۲۵

  سه راهی بافر دنده بستار ۲ حفره سایز ۲۵

  بوشن داخل مغزی ۴ حفره سایز ۲۰

  بوشن داخل مغزی ۲ حفره سایز ۲۵

  بوشن داخل مغزی ۲ حفره سایز ۳۲ – تعویض ماهیچه

  شیر گازی (شامل ۵ ست قالب قطعات)

  زانو دوقلوی بستار تک حفره

  پگ ۶ حفره – سایز ۲۰

  پگ ۶ حفره – سایز ۲۵

  بست دوقلوی ۲۴ حفره

  بست تکی ۱۶ حفره (۴ حفره سایز ۲۵ – ۱۲ حفره سایز ۲۰)

  درپوش رزوه ای ۱۶ حفره ای (۴ حفره سایز ۲۵ – ۱۲ حفره سایز ۲۰)

  به همراه دستگاه تزریق پلاستیک و پرس