• تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۳۰ تن) سروو ساند

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۵۰۰ گرم (۳۳۰ تن) سروو

    ساخت: ساند

    سال ساخت: ۲۰۱۱ (۲ سال کارکرد)

    تعداد: ۲ دستگاه