• تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۲۵۰ تن) پولاد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن

     

    ساخت: پولاد

    سال ساخت: ۱۳۸۷