• تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم (۲۵۰ تن) کوازی

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم (۲۵۰ تن)

     

    ساخت: کوازی آلمان

    سال ساخت: ۱۹۷۲