• تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم ظهراب

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم

   

  ساخت: ظهراب

  موجودی: ۲ دستگاه

  سالم و آماده بکار