• تزریق پلاستیک ۳۲۰۰ گرم (۶۰۰ تن) هایتای سینگر

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۶۰۰ تن

     

    ساخت: هایتای سینگر

    کم کارکرد