• تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۰۸ تن) NBM

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۳۰۸ تن

    ساخت: NBM

    سال ساخت: ۲۰۰۸ (۳ سال کارکرد)