• تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۳۰۰ تن) پولاد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۸۰۰ گرم (۳۰۰ تن)

    ساخت: پولاد

    جک: قورباغه ای