• تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) تکنو هیدرولیک

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲ کیلو (۴۰۰ تن)

    ساخت: تکنو هیدرولیک (ارمنی ساز)

    جک: قورباغه ای

    سیستم کنترل: PLC