• تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم ایرانی

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم

  قالبخور: ۴۴ cm

  سیستم کنترل: PLC نو

  جک: کج

  تابلو برق نو