• تزریق پلاستیک ۶۵۰ گرم (۲۵۰ تن) حیدری

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن

    ساخت: حیدری

    قالبگیر: ۶۶*۵۲ cm

    سیستم کنترل: PLC