• تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری اتوماتیک موسی خانیان

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۰ لیتری اتوماتیک

   

  ساخت: موسی خانیان

  ۶ نازله (۳ به ۳ موازی)

  سیستم کنترل: PLC