• تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم ایرانی

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم

     

    قالبگیر: ۳۷ cm