• تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) بورچ پولاد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن)

    ساخت: بورچ پولاد (چینی)

    سال ساخت: ۲۰۱۶ (صفر)

    فروش پایین تر از قیمت کارخانه