• تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم (۱۷۰ تن) NBM

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم (۱۷۰ تن)

     

    ساخت: NBM

    سال ساخت: ۲۰۰۸ (۳ سال کارکرد)