• تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم جواهری

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

  ساخت: جواهری

  قالبگیر: ۳۰cm

  جک: صلیبی

  در حال کار