• تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم تامسون

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

  ساخت: تامسون ایتالیا

  موجودی: ۴ دستگاه PLC و ۲ دستگاه کنتاکتور (رله)

  جک: از بالا

  قالبگیر: ۳۳cm

  کارکرد: ۲۰ سال

  دینام: فابریک

  شیر: آتوز ژاپن

  پمپ: ویکرز

  در حال کار