• تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم ایرانی

    قالبخور: ۳۸ cm