• تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم کوازی آلمان

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم

    ساخت: کوازی آلمان (با تابلو برق ایرانی)

    قالبگیر: ۲۸