• تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم صفری پور

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم

    ساخت: صفری پور

    کارکرد: ۱٫۵ سال