• بادی ۴ لیتری دونازله آلمانی سرعت بالا (High Speed)

  توضیحات

  تزریق پلاستیک بادی ۴ لیتری

   

  ساخت: آلمان

  دو نازله

  سال ساخت: ۲۰۱۰

  سرعت بالا (High Speed)