• تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری ۲ نازله پورنیک

  توضیحات

  تزریق پلاستیک بادی ۱۰ لیتری

   

  ۲ نازله

  ساخت:پورنیک

  سیستم کنترل: PLC

  سال تولید: ۱۳۸۹

  در حال کار