• آسیاب شمشیری دهنه ۸۰

  دسته:

  توضیحات

  آسیاب شمشیری دهنه ۸۰

   

  ساخت: زواری

  موجودی: ۲ دستگاه

  کارکرد: ۳ سال