Plastik Paketləri İstehsal Edən Maşınlar

Plastik Paketləri İstehsal Edən Maşınlar

 • İran, Çin, Tayvan və Avropanın növ və istifadə edilmiş plastik paketlər (neylon) istehsalı edən ən yaxşı markalı cihazların ixracı.
 • Plastik alışveriş paketlərin istehsal xətti
 • Kağızlı süfrə istehsal edən maşın.
 • Birdəfəlik plastik süfrə istehsal xətti.
 • stixana üçün Polietilen örtüklər.
 • Balonlu naylon istehsal xətti.
 • Toyuq qablaşdırılması üçün neçə-qat paketlər maşınları
 • Promosyon plastik paketlərin istehsal xətti.
 • Əlkeçmə paketlər istehsalat xətti.
 • Zibil torbalar istehsal xətti.
 • Birdəfəlik əlcək istehsal xətti.
 • Müxtəlif çap maşınları (bir tərəfli və iki tərəfli çap).
 • Kəsmə-tikmə və deşikaçma maşınları.
 • Dəyirman.
 • İstidən büzülən (Şrink) Polietilen örtüklər.
 • Film Rulosu.
 • Saatda 80 kq istehsal gücü ilə high-speed plastik paketlər istehsalı.
 • Nylon