Granül Maşını

Granül Maşını

Granül istehsalı prosesi:

فرآیند تولید گرانول

Plastik granüllər, kiçik plastikli güllələrdilər, və müxtəlif plastik qalıblama maşınlarına tökülüb və müxtəlif növ parçalara çevrilirlər.

Plastik formalaştırma maşınların sistemlərinə uyğun olsun diyə, yaxşıdır ki xam maddələri kiçik plastik toplar şəklində olsun.

Vərəqə şəkildə və qıraxları iti olan çarxlanmış utilizasiya plastik materiallar asanlıqla bu cihazların giriş qıflarında istifadə edilə bilməzlər. Həmçinin, qarışdırma vaxtı da bir ölçüdə olmadıqları üçün həmişə qeyri-bərabər tərkibə sahibdilər. Beləliklə, bu materialları istifadə edənlər aldıqları materilların granul ya plastik kiçik güllələr formada olmalarını tərcih edirlər, və bu da granul istehsal xətti ilə həyata keçirilir.

Granul istehsal xətləri iki üsul ilə fəaliyyət göstərirlər:

Birinci üsul: əriştəli qranul istehsal xətti (Su soyutma (watercool))

Bu üsulda, plastiklər ekstruder cihazında əriyib və metal filterlərdən keçdikdən sonra əriştə formuna dönüşürlər. Bu əriştəli şəkildə olan plastiklər sərin sudan keçib və sonra bir kiçik dəyirman cihazın içinə girib, və bölünüb və qoruyurlar. Bu sadə bir üsuldur, amma istehsal edilən qranullər, xammal qranullərı kimi görünmür, iti qiraxları və plastik qırıntıları vardır.

Xəttin özüdə sabit deyil və əriştələr daim dayandırılır,  və bu nədənlə tam zamanlı bir operatorun olması vacibdir.

 

İkinci üsul: quru qranul İstehsal xətti (Hava soyutma (air cool))

Bu üsulla, əzilmiş plastiklər, ekstruderdə əritildikdən və filterdən keçdikdən sonra kiçik dəliklərdən çıxarlar. Bu ərimiş plastiklər elə o şəkildə kəsici alət vasitəsilə kəsilib və eyni zamandada bir əmici cihazla əmilib və sərin və quru boruların içindən keçərək, sərin və quru olurlar. Sonra bu qranullər böyük  ambara düşərkən təzyiqləri azalıb və havadan ağır olmaq səbəbdən ambarın tərkinə düşərlər.

Bu maşınları istehsal etmək yüksək dərəcədə həssaslıq tələb edir və müxtəlif hissələrində uzaqdan kontrollardan istifadə olunmalıdır. Ümumiyyətlə, xəttin qiyməti yüksəkdir, lakin istehsal olunan qranullər petrokimyadan alınan qranullərə bənzəyirlər və istehsal xəttinin özüdə  işləyərkən olduqca sabitdir.

neylon qranul cihazı:

Hava və ya Su soyutma formalarında ola bilən, bir başqa qranul istehsal edən cihazıda var. Bu cihazlar plastik paketlər və çuvaldan qranul istehsal etmək üçün istifadə edilirlər. Bu cihazlarda neylon və çuvallar öncədən kırmaya ehtiyac yoxdur və  tullantılar diri-diri təmamilə cihazın içinə atılır. Bu nədənlə bu cihazları istifadə etmək çox rahatdır.

Bütün qranul istehsal edən cihazlar (neylon, hava və  su soyutma) dünyanın son üsulları ilə bu şirkətdə istehsal edilirlər. Bu cihazları bütün qonşu ölkələrə göndərmək, quraşdırmaq və işə salmaq bu şirkətin məsuliyyətindədir.