• Home / idxal və istehsal

  idxal və istehsal

  Granül Maşını

  Granül Maşını Granül istehsalı prosesi: Plastik granüllər, kiçik plastikli güllələrdilər, və müxtəlif plastik qalıblama maşınlarına tökülüb və müxtəlif növ parçalara çevrilirlər. Plastik formalaştırma maşınların sistemlərinə uyğun olsun diyə, yaxşıdır ki xam maddələri kiçik plastik toplar şəklində olsun. Vərəqə şəkildə və qıraxları iti olan çarxlanmış utilizasiya plastik materiallar asanlıqla bu cihazların …

  Read More »

  Elektrik Büzməli Borular İstehsal Edən Maşın

  Elektrik büzməli borular istehsal edən cihaz Büzməli borular Texniki mülahizələr baxımından tellər birbaşa duvarın içərisinə yerləşdirilməməlidir, bəlki təmamilə izolyasiya olan boruların içinə yerləşdirmələri lazımdır. Bu izolyasiya olan borular elektrik büzməli borulardir. Borunun büzmə forması səbəb olur ki, boru qırılmadan asanlıqla əl ilə əyilib və duvarda istədiyimiz istiqamətdə yerləşdirilsin. Bu boruların …

  Read More »

  Boru İstehsal Edən Maşın

  Boru İstehsal Edən Maşın (Elektrik – PVC – Elektrik kabelləri üçün büzməli borular- Damla suvarma və hortumlar) PVC boru istehsal prosesi: Xammal qranul şəkildə ekstruder cihazın içinə qirib və istilikdə əriyir. Əriyən materiallar vint (Screw) ilə qabağa itələnirlər və ekstruderdən çıxdıqdan sonra qalıba daxil olurlar. Sonra bu maddələr qalıblardan çıxıb, …

  Read More »

  Meyvə Səbəti Üçün Ayırıcı

  Meyvə səbəti üçün ayırıcı «Yarasanat» şirkəti artıq 20 ildən çoxdur ki, polipropilen (PP) və polistirol (PS) birdəfəlik qablar istehsal edən cihazları quraşdırır, və bu təcrübələrinə dayanaraq, meyvə səbəti üçün ayırıcı, şitil məcməyisi və stomatoloji məcməyisi istehsal edən cihazların necə alıb və ya istehsal etməsi haqqındada müştərilarinə pulsuz məsləhət verməyə hazır …

  Read More »

  Şitil Məcməyi İstehsal Edən Maşın

  Şitil məcməyi istehsal edən maşın Bu gün müasir kənd təsərrüfatında şitil məcməyisi (toxum becərtmə məcməyisi) xiyar, pomidor, bibər, qarpız, qovun, kələm və müxtəlif növ toxumları istixanada istehsal etmək üçün tətbiq edilir. Bu şitil məcməyilər vasitəsilə istixana fəzasından səmərli şəkildə istifadə olunur. Əgər bu qablardan yaxşı və diqqətli şəkildə istifadə edərsəniz, …

  Read More »

  Stomatoloji Məcməyisi İstehsal Edən Maşın

  Stomatoloji Məcməyisi İstehsal Edən Maşın «Yarasanat» şirkəti artıq 20 ildən çoxdur ki, polipropilen (PP) və polistirol (PS) birdəfəlik qablar istehsal edən cihazları quraşdırır, və bu təcrübələrinə dayanaraq, meyvə səbəti üçün ayırıcı,  şitil məcməyisi və stomatoloji  məcməyisi istehsal edən  cihazların necə alıb və ya istehsal etməsi haqqındada müştərilarinə pulsuz məsləhət verməyə …

  Read More »

  Vərəqə İstehsal Edən Maşın

  Vərəqə istehsal edən maşın Termoforminq birdəfəlik qablar istehsal edən maşın bu iki fərqli cihazdan ibarətdir: Birinci hissə polimer vərəqəni istehsal edir və ikinci hissə qabları formalaşdırılmaq üçün pres cihaz ılə vərəqəni təzyiq edir. Bu bölmədə hazırlanmış vərəqə müxtəlif sənayə sahələrində istifadə edilə bilər. Bu vərəqələr adətən PP-dən (polipropilen) hazırlanır, amma …

  Read More »

  Yarı-Forminq Maşını

  Yarı-forminq maşını. Yarı–Forminq (PS) maşını yalnız polistirol (PS) qabları istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. Polistirol (PS) materialları kövrəkandılar və iki növ kristal və high impact şəkillərdə bazarda mövcuddur. Son illərdə bu cihazla stəkan istehsalı etmək azalmışdır və bunun səbəbidə, bu stəkanların kövrəkan olmasıdır. Lakin, kasa, piyalə və bulud s. kimi  qablar …

  Read More »

  Termo-Forminq Maşını

  Termo-Forminq maşını Forminq (PP) birdəfəlik qablar istehsal edən maşın. Termoforminq cihazı vərəqə və qabları istehsal etmək üçün, yarı-forminq cihazların əksinə iki ayrı hissələrdən (qalıbləmə və pres) ibarətdir. Buna görə son məhsulu (stəkan və ya digər qablar ola bilər) satmaqdan əlavə  istehsal edilmiş vərəqədə müxtəlif sənayə sahələrində istifadə edilə bilər. Bu …

  Read More »

  Birdəfəlik Qablar İstehsal Edən Maşınları

  Birdəfəlik qablar istehsal maşınları Ümumiyyətlə, bütün istifadə olunan birdəfəlik qablar, iki şəkildə yəni yarı-Forminq (PS) və Termoforminq (PP) maşınlar vasitəsilə istehsal edilirlər. Bu iki cihazın arasındakı əsas fərqlər işlənən materiallar, istehsal mərhələlər və qiymətləridir. Bütün birdəfəlik qabların istehsal maşınlarındə, xammal eritildiktən sonra vərəqəyə çevrilib, və pres və formalaşma prosesi vasitəsilə …

  Read More »