دستگاه تولید شانه میوه

توضیحات

دستگاه تولید شانه میوه

 

ظرفیت تولید : ۵۰۰۰۰ عدد در روز