دستگاه تولید نایلون عرض ۹۰ چینی

توضیحات

دستگاه تولید نایلون عرض ۹۰ cm

ساخت: چینی

سال ساخت: ۲۰۱۶

ظرفیت تولید: ۸۰ کیلو بر ساعت

فول اینورتور

قالب تمام گردون

در حال کار