تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

توضیحات

تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

 

ساخت: اصلانیان (چینی)

سال ساخت: ۰۷/۹۲

سالم و در حال کار