گرانولساز کراس مافای آلمان زنده خور

توضیحات

گرانولساز کراس مافای آلمان

مدل: KME 1-125-30 B1

ظرفیت ۷۰۰ کیلیو بر ساعت

زنده خور

کندور سرخود

گازگیردار

مصرف برق: ۲۴۲ kW

مواد مصرفی: ABS, PP, PE, PS

سال ساخت: ۱۹۹۲

طول سیلندر: ۳٫۵ متر