پرت کن تمام اتوماتیک دستگاه بادی

توضیحات

پرت کن اتوماتیک دستگاه بادی

 

قابلیت نصب بر روی دستگاه بادی، جهت برش پلیسه های سر و ته تولیدات

دهنه قابل تنظیم متناسب با دستگاه و قالب

ساخت: موسی خانیان

نو