میله پرچم

توضیحات

میله پرچم پلاستیکی

 

ارتفاع: ۵۵ cm

قطر: ۱ cm