قالب قاشق و چنگال یکبار مصرف

دسته:

توضیحات

قالب قاشق و چنگال یکبار مصرف

ساخت: چین

تعداد حفره: ۲۸ کویته

وزن قطعه: ۲/۶ گرم