شن کش

توضیحات

شن کش پلاستیکی

 

جایگزین شن کش های فلزی

جهت دفع علف های هرز و صاف کردن زمین های کشاورزی و باغبانی