دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

توضیحات

دستگاه گرانول ساز عدسی (هواخنک)

طرح ترکیه

کارکرد: ۱ سال

قابلیت تبدیل به مدل آب خنک (رشته ای)