دستگاه گرانول ساز طرح اکراین (زنده خور)

توضیحات

دستگاه گرانول ساز طرح اکراین

ساخت: باقری تبریز

ظرفیت تولید: ۹۰ کیلو بر ساعت

قابلیت بازیافت گونی و پلاستیک بدون نیاز به آسیاب (زنده خور)