دستگاه چاپ ۴ رنگ چینی

توضیحات

دستگاه چاپ چهار رنگ

 

ساخت: چین

سال ساخت: ۲۰۰۰

عرض غلتط: ۶۰ cm