دستگاه دوخت و برش و دسته زن

توضیحات

دستگاه دوخت و برش و دسته زن دوتایی

 

عرض تولید: ۴۰ cm

ساخت: چین

پرسرعت