دستگاه دوخت و برش سروو شاهین

توضیحات

دستگاه دوخت و برش

ساخت: شاهین
دو کشنده
سروو
فابریک
سال ساخت: ۹۲