دستگاه تولید گرانول ترک زنده خور

توضیحات

دستگاه تولید گرانول ترک زنده خور

طول: ۳٫۳۰ متر

طرح آلمان

کندور سرخود

ظرفیت تولید: ۲۵۰ الی ۴۰۰ کیلو (نایلون ۴۰۰ کیلو)

سال ساخت: ۲۰۱۶