دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

توضیحات

دستگاه تولید نایلون عرض ۸۰ cm

 

ساخت: تهران

ماردون: نو