دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

توضیحات

دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

 

با ۳ دست قالب