دستگاه تولید لوله سفید

توضیحات

دستگاه تولید لوله

سایز قالب ها: ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳

ساخت: توس

وکیوم و وان: ترکیه

ظرفیت تولید (برای سایز ۲۰): ۱۸۰ k/h

طول خط تولید: ۲۴ متر

دارای چاپگر و خط زن بر روی لوله سفید

قابلیت تولید لوله پلی اتیلن