دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

توضیحات

دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

 

تولید تا سایز ۳۰

دارای کلاف کن

کشنده تانکی