دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

توضیحات

دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

ساخت: ترکیه

سایز: ۱۶ – ۱۱۰

تعداد: ۷ دستگاه

فروش بصورت تکی و یا یکجا