دستگاه تولید لوله سفید و پلی اتیلن

توضیحات

دستگاه تولید لوله سفید و پلی اتیلن

 

۷ دست قالب تا سایز ۶۳

سیلندر ماردون و گیربکس اتریش

کم کارکرد