دستگاه تولید لوله دو لایه و تک لایه خط دار

توضیحات

دستگاه تولید لوله دو لایه و تک لایه خط دار

 

ساخت: هند

ظرفیت تولید: ۶۵۰ کیلو در ۱۲ ساعت