دستگاه تولید رول و ظروف یک بار مصرف P.P

توضیحات

دستگاه تولید رول و ظروف یک بار مصرف P.P

 

ساخت: کاجاران و ترکیه