دستگاه تولید بشقاب کاغذی ویکتوری چین

توضیحات

دستگاه تولید بشقاب کاغذی

 

ساخت: ویکتوری چین

ظرفیت تولید: ۲۴۰۰ عدد پیشدستی در ساعت

موتور: پنوماتیک

کم کارکرد

دارای کمپرسور پانصد لیتری نو